Scroll to navigation

FETCH-EBOOK-METADATA(1) calibre FETCH-EBOOK-METADATA(1)

NAME

fetch-ebook-metadata - fetch-ebook-metadata

fetch-ebook-metadata [options]


Načíst metadata knihy z online zdrojů. Musíte zadat alespoň název, autory nebo ISBN.

Kdykoliv předáváte parametry pro fetch-ebook-metadata, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

Zadejte název modulu pro stahování metadat, který chcete použít. Ve výchozím nastavení budou použity všechny moduly metadat. Může být zadáno vícekrát pro více modulů. Všechny názvy modulů: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open Library, Big Book Search

Autoři knihy

Zadejte název souboru. Pokud existuje obálka, bude do něj uložena. Bez této volby nebude stažena žádná obálka.

zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

Identifikátory, jako jsou ASIN nebo ID Goodreads atd. Mohou být zadány vícekrát pro více identifikátorů. Například:--identifier asin:B0082BAJA0

ISBN knihy

Výstup metadat ve formátu OPF namísto textu čitelného pro člověka.

Časový limit v sekundách. Výchozí je 30

Název knihy

Vypsat protokol do konzole (stderr)

zobrazit číslo verze programu a ukončit

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

června 17, 2022 5.44.0