Scroll to navigation

SHUTDOWN(2) Sistem Çağrıları SHUTDOWN(2)

İSİM

shutdown - tam çift yönlü bağlantının bir kısmını kapatır

BİLDİRİM

#include <sys/socket.h>

(int sockfd, int how);

AÇIKLAMA

shutdown() çağrısı, sockfd ile ilişkilendirilmiş soket üzerindeki tam çift yönlü bağlantının tamamının veya bir kısmının kapatılmasına neden olur. Eğer how değişkeninde SHUT_RD belirtilirse başka alıma, SHUT_WR belirtilirse başka gönderime izin verilmez. Eğer how değiştigesi SHUT_RDWR olarak belirtilirse artık alıma ve gönderime izin verilmez.

DÖNÜŞ DEĞERİ

Başarı durumunda sıfır döner. Hata oluşursa -1 döner ve hata errno değişkenine atanır.

HATA SABİTLERİ

sockfd, geçerli bir dosya tanıtıcısı değil.

how için geçersiz bir değer belirtilmiş (HATA AYIKLAMA bölümüne bakın).

Belirtilen soket bağlanmamış.

Belirtilen dosya tanıtıcısı sockfd bir soketle ilgili değil.

UYUMLULUK

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.4BSD (shutdown() ilk defa 4.2BSD ile ortaya çıktı).

EK BİLGİ

SHUT_RD, SHUT_WR ve SHUT_RDWR sabitleri sırasıyla 0, 1, ve 2 değerlerine sahiptir, bu sabitler glibc-2.1.91’den itibaren <sys/socket.h> içerisinde tanımlanmıştır.

HATA AYIKLAMA

how değişkeninin geçerliliği için sınamalar alana özgü kodda yapılır, Linux 3.7’den önce çoğu alan kodu bu geçerliliği sınamıyordu. En önemlisi, UNIX alan soketleri geçersiz değerleri görmezden geliyordu. UNIX alan soketlerindeki bu sorun Linux 3.7 ile düzeltildi.

İLGİLİ BELGELER

close(2), connect(2), socket(2), socket(7)

ÇEVİREN

© 2022 Fatih Koçer
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

30 Nisan 2018 Linux man-pages 5.10