Scroll to navigation

PTX(1) Kullanıcı Komutları PTX(1)

İSİM

ptx - dosya içeriğini karılmış olarak basar

KULLANIM

[SEÇENEK]... [GİRDİ]... (-G olmaksızın)
-G [SEÇENEK]... [GİRDİ [ÇIKTI]]

AÇIKLAMA

GİRDİ dosyalarındaki sözcüklerin bağlamlarını da içererek karılmış halde basar.

GİRDİ belirtilmezse veya - belirtilirse standart girdi okunur.

Uzun seçeneklerde zorunlu olan girdiler kısa seçeneklerde de zorunludur.

Üretilen gönderimleri satır başında otomatik olarak çıktılar.

System V’deki ptx gibi davranır.

Satırların kesilmesi gerektiğinde kesim yeri DİZGE ile belirtilir. ’/’ öntanımlıdır

’xx’ yerine DİZGE makrosunu kullanılır.

Çıktıyı roff yönergeleri olarak oluşturur.

-A seçeneği ile birlikte kullanılır ve oluşturulan gönderiler satır sonuna konur, -w seçeneği ile birlikte yok sayılır.

Satır sonları veya cümle sonları için düzenli ifade.

Çıktıyı TeX yönergeleri olarak oluşturur.

Anahtar sözcükleri belirlemek için KALIP kullanılır.

Sözcük sonlarını DOSYAdaki karakterlere bakarak belirler.

Büyük/küçük harf ayrımı yapmaz.

Çıktı alanları arasındaki boş sütunların genişliği SAYI olur.

Girdi üzerinde çalışırken yoksayılacak sözcükleri DOSYAdan okur.

Girdi üzerinde çalışırken dikkate alınacak sözcükleri DOSYAdan okur.

Her satırın ilk alanı gönderim olarak kullanılır.

- gerçeklenmedi -

Çıktıdaki sütun SAYIsı (gönderim hariç).

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

YAZAN

François Pinard tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/ptx>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) ptx invocation’

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0