Scroll to navigation

LN(1) Kullanıcı Komutları LN(1)

İSİM

ln - dosyalar arasında bağ oluşturur

KULLANIM

[SEÇENEK]... [-T] HEDEF [BAĞ]
[SEÇENEK]... HEDEF...
[SEÇENEK]... HEDEF... DİZİN
[SEÇENEK]... -t DİZİN HEDEF...

AÇIKLAMA

1. biçimde HEDEF’e BAĞ isminde bağ oluşturur. 2. biçimde, içinde bulunduğunuz dizin içinde HEDEF’in ismi ile aynı isimde bağ oluşturulur. Üçüncü ve dördüncü biçimlerde, her HEDEF’in bağı DİZİN içinde oluşturulur. Öntanımlı olarak sabit bağlar oluşturulur, sembolik bağ yapmak için --symbolic seçeneğini kullanmak gerekir. Sabit bağlar oluşturulurken, HEDEF’ler sistemde bulunmak zorundadır.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

Mevcut dosyaların her birinin yedeği oluşturulur.

--backup seçeneği ile aynıdır fakat herhangi bir girdi almaz.

root kullanıcısının dizinlere sabit bağ oluşturmasını sağlar. (Bilgi: sistem sınırlamalarından dolayı root için bile muhtemelen işlem başarısız olacaktır.)

Hedefte dosya varsa siler.

Hedefin silinip silinmeyeceğini sorar.

HEDEF sembolik bağ ise bağ kaldırılır.

Bir dizine sembolik bağ olan BAĞ sanki normal bir dosyaymış gibi ele alır.

Sembolik bağı, sabit bağ haline getirir.

-s ile birlikte, bağ konumuna göreli bağ oluşturur.

Sabit bağ değil, sembolik bağ oluşturur.

Belirtilen yedekleme SONEK’i kullanılır.

Altında bağların oluşturulacağı DİZİN.

BAĞ normal bir dosya gibi ele alınır.

Bağı oluşturmadan önce dosyanın ismini basar.

Yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

--suffix seçeneği ile veya SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ile belirtilmediği sürece, yedekleme soneki ’~’ dir. Sürüm denetim yöntemi VERSION_CONTROL ortam değişkeni ile veya --backup seçeneği ile seçilebilir. Değerler şunlardır:

Asla yedekleme yapmaz (--backup belirtilmiş olsa bile)

Numaralı yedekleme yapılır.

Numaralandırılmış yedekler varsa, numaralı, aksi durumda basit yedekleme yapar.

Daima basit yedekleme yapar.

-s ile birlikte kullanıldığında -L ve -P yok sayılır. Aksi takdirde, hedef bir sembolik bağ olduğunda belirtilen son seçenek (öntanımlı -P’yi geçersiz kılarak), sonucu belirler.

YAZAN

Mike Parker ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

link(1), symlink(1)

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/ln>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) ln invocation’

ÇEVİREN

© 2003, 2006 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0