Scroll to navigation

E2FREEFRAG(8) Sistem Yönetim Komutları E2FREEFRAG(8)

İSİM

e2freefrag - boş alan saçılım bilgilerini gösterir

KULLANIM

[ -c parça_kb ] [ -h ] dosyasistemi

AÇIKLAMA

e2freefrag, ext2/3/4 dosya sistemleri üzerinde boş alan saçılım raporunu görüntülemek için kullanılır. dosyasistemi dosya sisteminin aygıt ismidir (/dev/sda32, /dev/md0 gibi). e2freefrag, bitişik ve ayrık boş alan olarak kaç tane boş blok bulunduğunu tespit etmek için blok biteşlem bilgilerini tarar. Bitişik serbest blokların boyutu ve parça_kb yüzdesi rapor edilir. Ayrıca dosya sistemindeki asgari/azami/ortalama boş alan boyutunu ve tüm boş parçaların dağılımını görüntüler. Bu bilgi, dosya sistemindeki boş alan saçılım düzeyini görüntülemek için kullanılabilir.

SEÇENEKLER

Parça boyu parça_kb ile belirtilirse e2freefrag parça_kb kilobaytlık boş alan sayısını basar. Parça boyu dosya sistemindeki blok boyundan büyük ve ikinin üsteli (4096, 8192 gibi) olmalıdır.

Kullanım bilgilerini basar ve çıkar.

ÖRNEK

# e2freefrag /dev/vgroot/lvhome
Aygıt: /dev/vgroot/lvhome
Blok boyu: 4096 bytes
Toplam blok sayısı: 1504085
Boş blok sayısı: 292995 (19.5%)
Asg. boş alan: 4 KB
Azm. boş alan: 24008 KB
Ort. boş alan: 252 KB
BOŞ ALAN BOYUTLARININ DAĞILIMI:
Alan boyu aralığı:      alan sayısı   blok sayısı Yüzde

4K... 8K- : 704 704 0.2%
8K... 16K- : 810 1979 0.7%
16K... 32K- : 843 4467 1.5%
32K... 64K- : 579 6263 2.1%
64K... 128K- : 493 11067 3.8%
128K... 256K- : 394 18097 6.2%
256K... 512K- : 281 25477 8.7%
512K... 1024K- : 253 44914 15.3%
1M... 2M- : 143 51897 17.7%
2M... 4M- : 73 50683 17.3%
4M... 8M- : 37 52417 17.9%
8M... 16M- : 7 19028 6.5%
16M... 32M- : 1 6002 2.0%

YAZANLAR

e2freefrag Rupesh Thakare tarafından yazılmıştır. Andreas Dilger ve Kalpak Shah tarafından üzerinde değişiklik yapılmıştır.

YARARLANIM

e2freefrag, e2fsprogs paketinin bir parçasıdır ve http://e2fsprogs.sourceforge.net adresinden elde edilebilir.

İLGİLİ BELGELER

debugfs(8), dumpe2fs(8), e2fsck(8)

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Aralık 2021 E2fsprogs 1.46.5