Scroll to navigation

TOUCH(1) Användarkommandon TOUCH(1)

NAMN

touch — ändra filers tidsstämplar

SYNOPSIS

touch [FLAGGA]... FIL...

BESKRIVNING

Uppdatera åtkomst- och modifieringstiderna på varje fil till aktuell tid.

Ett FIL-argument som inte finns skapas tomt, om inte -c eller -h anges.

En - som FIL-argumentsträng hanteras speciellt och får touch att ändra tiden på filen som är kopplad till standard ut.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Ändra bara åtkomsttiden.
Skapa inga filer.
Tolka STRÄNG och använd det istället för aktuell tid.
(ignorerad)
Ändra varje symbolisk länk istället för det den pekar på (meningsfullt endast på system där det går att ändra tidsstämpel på en symbolisk länk).
Ändra bara modifikationstiden.
Använd FILs tider istället för aktuell tid.
Använd [[ÅÅ]ÅÅ]MMDDhhmm[.ss] istället för aktuell tid.
Ändra den angivna tiden: ORD är access, atime eller use: detsamma som -a; ORD är modify eller mtime: detsamma som -m.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Observera att flaggorna -d och -t tar olika tid-datumformat.

DATUMSTRÄNG

Strängen i --date=STRÄNG är en i mänskligt läsbar engelsk datumsträng i huvudsak i fritt format såsom ”Sun, 29 Feb 2004 16:21:42 +0100” eller ”2004-02-29 16:21:42” eller till och med ”next Thursday”. En datumsträng kan innehålla poster som indikerar kalenderdatum, tid på dagen, tidszon, dag i veckan, relativ tid, relativt datum och tal. En tom sträng indikerar början på dagen. Datumsträngformatet är mer komplext än som enkelt kan dokumenteras här men är helt beskrivet i info-dokumentationen.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Paul Rubin, Arnold Robbins, Jim Kingdon, David MacKenzie och Randy Smith.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/touch>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) touch invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

september 2022 GNU coreutils 9.1