Scroll to navigation

PRINTF(1) Användarkommandon PRINTF(1)

NAMN

printf — formatera och skriv ut data

SYNOPSIS

printf FORMAT [ARGUMENT]...
printf FLAGGA

BESKRIVNING

Skriv ut ARGUMENT enligt FORMAT, eller kör enligt FLAGGA:

visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

FORMAT styr utdata som i C printf. Tolkade sekvenser är:

\"
citationstecken
\\
omvänt snedstreck
varning (SIGNAL)
backsteg
producera ingen ytterligare utmatning
escape-tecken
sidmatning
nyrad
vagnretur
horisontell tabulator
vertikal tabulator
byte med oktalt värde NNN (1 till 3 siffror)
byte med hexadecimalt värde HH (1 till 2 siffror)
Unicodetecken (ISO/IEC 10646) med hexadecimalt värde HHHH (4 siffror)
Unicodetecken med hexadecimalt värde HHHHHHHH (8 siffror)
%%
ett enkelt %
%b
ARGUMENT som en sträng med ”\”-kontrollsekvenser tolkade, utom att oktala sekvenser är på formen \0 eller \0NNN
%q
ARGUMENT skrivs i ett format som kan återanvändas som skalindata, icke skrivbara tecken skyddas med den föreslagna POSIX-syntaxen $”

och alla specifikationer på C-format som slutar med en av diouxXfeEgGcs, med ARGUMENT konverterade till en passande typ först. Klarar av varierande storlek.

OBS: ditt skal kan ha sin egen version av printf, som ofta ersätter versionen som beskrivs här. Se dokumentationen för ditt skal för detaljer om valen det stödjer.

UPPHOVSMAN

Skrivet av David MacKenzie.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

printf(3)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/printf>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) printf invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

september 2022 GNU coreutils 9.1