Scroll to navigation

SULOGIN(8) Administracja systemem SULOGIN(8)

NAZWA

sulogin - login w trybie jednoużytkownikowym

SKŁADNIA

sulogin [opcje] [tty]

OPIS

sulogin jest przywoływany przez init, gdy system przechodzi w tryb jednoużytkownikowy.

Wyświetlany jest następujący komunikat zachęty:

Give root password for system maintenance (or type Control-D for normal startup): (Podaj hasło roota do konserwacji systemu lub wciśnij ^D aby kontynuować zwykły start)

Gdy konto roota jest zablokowane i podano opcję --force, hasło nie jest wymagane.

sulogin będzie podłączony do bieżącego terminala lub do opcjonalnego urządzenia tty podanego w wierszu polecenia zwykle (/dev/console).

Po tym, jak użytkownik wyjdzie z trybu jednoużytkownikowego lub wciśnie control-D po wyświetleniu zachęty, system będzie kontynuował rozruch.

OPCJE

-e, --force

Jeśli domyślna metoda pozyskania hasła roota z systemu za pomocą getpwnam(3) nie powiedzie się, to sprawdzane są pliki /etc/passwd i /etc/shadow. Jeśli są one uszkodzone lub nie istnieją lub gdy konto roota jest zablokowane symbolem ! lub * na początku hasła, to sulogin wywoła powłokę roota bez pytania o hasło.

Opcji -e należy używać tylko, gdy jest się pewnym, że konsola jest fizycznie zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem.

-p, --login-shell

Podanie ten opcji spowoduje, że sulogin uruchomi proces powłoki jako powłokę zgłoszeniową.

-t, --timeout sekundy

Określa maksymalny czas oczekiwania na reakcję użytkownika. Domyślnie sulogin będzie czekał wiecznie.

-h, --help

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

-V, --version

Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

ŚRODOWISKO

sulogin szuka zmiennych środowiskowych SUSHELL lub sushell, aby określić którą powłokę uruchomić. Jeśli zmienna środowiskowa nie jest ustawiona, to program spróbuje wykonać powłokę roota z pliku /etc/passwd. Jeśli to również się nie powiedzie, to na końcu wykorzystana zostanie powłoka /bin/sh.

AUTORZY

sulogin było napisane przez Miquela van Smoorenburga dla sysvinit i później przeportowane dla util-linux przez Dave'a Reisnera i Karela Zaka.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Raporty o błędach proszę zgłaszać pod adresem <https://github.com/util-linux/util-linux/issues>.

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie sulogin jest częścią pakietu util-linux i można je pobrać ze strony Linux Kernel Archive <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

11 maja 2022 r. util-linux 2.38.1