Scroll to navigation

RANLIB(1) Narzędzia programistyczne GNU RANLIB(1)

NAZWA

ranlib - generuje indeks archiwum

SKŁADNIA

ranlib [--plugin nazwa] [-DhHvVt] archiwum

OPIS

ranlib generuje indeks do zawartości archiwum i zachowuje go w archiwum. Indeks wymienia każdy symbol, zdefiniowany przez członków archiwum, którzy są relokowalnymi plikami obiektowymi.

Można użyć nm -s lub nm --print-armap w celu wyświetlenia tego indeksu.

Archiwum z takim indeksem szybciej się linkuje i zezwala procedurom z biblioteki na wzajemne wywoływanie się, bez uwagi na to, w jakiej są kolejności.

Program GNU ranlib jest inną postacią GNU ar; uruchomienie ranlib jest zupełnie równoważne ar -s.

OPCJE

Wyświetla informacje o składni programu ranlib.
Wypisuje numer wersji programu ranlib.
Działa w trybie deterministycznym. Nagłówek mapy symboli będzie zawierać zero w polach UID, GID oraz w znaczniku czasowym. Użycie tej opcji powoduje że wielokrotne uruchomienia będą tworzyć identyczne pliki.

Jeśli binutils zostało skonfigurowane z opcją --enable-deterministic-archives, to jest to zachowanie domyślne. Można je wyłączyć za pomocą poniżej opisanej opcji -U.

Aktualizuje znacznik czasowy mapy symboli archiwum.
Nie działa w trybie deterministycznym. Jest to odwrotność opcji -D opisanej powyżej: indeks archiwum będzie zawierał właściwe wartości pól UID, GID, znacznika czasowego i praw dostępu do pliku.

Jeśli binutils zostało skonfigurowane bez opcji --enable-deterministic-archives, to jest to zachowanie domyślne.

@plik
Czyta opcje linii poleceń z podanego pliku. Przeczytane opcje są wstawiane w miejsce oryginalnej opcji @plik. Jeśli plik nie istnieje lub nie może być odczytany ta opcja jest traktowana dosłownie i nie jest usuwana.

Opcje w pliku są rozdzielane białymi znakami. Biały znak może wystąpić w opcji, jeśli cała opcja zostanie ujęta w pojedyncze albo podwójne cudzysłowy. Można dodać dowolny znak (włączając w to znak odwrotnego ukośnika), poprzedzając go znakiem odwrotnego ukośnika. Plik może również zawierać dodatkowe opcje @plik - w takim przypadku każda z takich opcji będzie przetwarzana rekurencyjnie.

ZOBACZ TAKŻE

ar(1), nm(1), oraz wpisy info binutils.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright (c) 1991-2023 Free Software Foundation, Inc.

Zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie tego dokumentu na warunkach Licencji Wolnej Dokumentacji GNU (GNU Free Documentation License) w wersji 1.3 lub jakiejkolwiek nowszej wersji opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania, przy czym Sekcjami niezmiennymi są "GNU General Public License" i "GNU Free Documentation License", bez treści przedniej lub tylnej strony okładki. Egzemplarz licencji zamieszczono w sekcji zatytułowanej "GNU Free Documentation License".

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

14 stycznia 2023 r. binutils-2.40.00