Scroll to navigation

PATHCHK(1) Opdrachten voor gebruikers PATHCHK(1)

NAAM

pathchk - controleer of de bestandsnamen geldig of overdraagbaar zijn

SAMENVATTING

pathchk [OPTIE]... NAAM...

BESCHRIJVING

Controleert op ongeldige of niet-overdraagbare bestandsnamen.

controle uitvoeren voor de meeste POSIX-systemen
controle uitvoeren op lege namen of "-" vooraan
controle voor alle POSIX-systemen (hetzelfde als -p -P)
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

AUTEUR

Geschreven door Paul Eggert, David MacKenzie en Jim Meyering.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/pathchk>
of lokaal via: info '(coreutils) pathchk invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

September 2022 GNU coreutils 9.1