Scroll to navigation

STDBUF(1) Brukerkommandoer STDBUF(1)

NAVN

stdbuf - kjør KOMMANDO med endret mellomlagring av datastrømmer

OVERSIKT

stdbuf VALG... KOMMANDO

BESKRIVELSE

Kjør KOMMANDO med endret mellomlagring av datastrømmer.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Juster mellomlagring av inndata.
Juster mellomlagring av utdata.
Juster mellomlagring av feilkanal.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Datastrømmer mellomlagres per linje hvis MODUS er «L». Dette valget er ugyldig for standard inndata.

Datastrømmer kjører uten mellomlager hvis modus er «0».

Ellers er MODUS et tall som kan etterfølges av en multiplikator, slik: KB for 1000, K for 1024, MB for 1000*1000, M for 1024*1024, osv. (G, T, P, E, Z, Y). Du kan også bruke binær-prefiks i form av KiB (K), MiB (M), og så videre. I dette tilfellet blir aktuell datastrøm mellomlagret med en bufferstørrelse i henhold til MODUSens valgte antall byte.

MERK: Hvis aktuell KOMMANDO styrer mellomlagring av datastrømmer selv (som f.eks. tee(1)), overstyres valgene som gjøres av stdbuf. Enkelte filtre (som dd(1), cat(1) o.l.) bruker ikke datastrømmer for inn- og utdata, og påvirkes derfor ikke av stdbuf-valg.

EKSEMPLER

tail -f access.log | stdbuf -oL cut -d ' ' -f1 | uniq
This will immediately display unique entries from access.log

BUGS

On GLIBC platforms, specifying a buffer size, i.e., using fully buffered mode will result in undefined operation.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Padraig Brady.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/stdbuf>
eller lokalt: info '(coreutils) stdbuf invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

September 2022 GNU coreutils 9.1