Scroll to navigation

RUNCON(1) Brukerkommandoer RUNCON(1)

NAVN

runcon - run command with specified security context

OVERSIKT

runcon KONTEKST KOMMANDO [argu]
runcon [ -c ] [-u BRUKER] [-r ROLLE] [-t TYPE] [-l REKKEV] KOMMANDO [argu]

BESKRIVELSE

Run COMMAND with completely-specified CONTEXT, or with current or transitioned security context modified by one or more of LEVEL, ROLE, TYPE, and USER.

If none of -c, -t, -u, -r, or -l, is specified, the first argument is used as the complete context. Any additional arguments after COMMAND are interpreted as arguments to the command.

Note that only carefully-chosen contexts are likely to successfully run.

Kjør et program i en annen SELinux-sikkerhetskontekst. Hvis hverken KONTEKST eller KOMMANDO er valgt, skrives gjeldende kontekst ut.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Fullstendig sikkerhetskontekst.
Regn ut overgangskontekst for prosessen før endring.
Type (for samme rolle som forelder)
Brukeridentitet.
Rolle.
Nivå-rekkevidde.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Russell Coker.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/runcon>
eller lokalt: info '(coreutils) runcon invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

September 2022 GNU coreutils 9.1