Scroll to navigation

GSLP(1) Ghostscript GSLP(1)

JMÉNO

gslp - Formátuje a tiskne text za použití ghostscriptu
gsbj - Formátuje a tiskne text pro tiskárnu BubbleJet za použití ghostscriptu
gsdj - Formátuje a tiskne text pro tiskárnu DeskJet za použití ghostscriptu
gsdj500 - Formátuje a tiskne text pro tiskárnu DeskJet 500 za použití ghostscriptu
gslj - Formátuje a tiskne text pro tiskárnu LaserJet za použití ghostscriptu

POUŽITÍ

gslp -12BclqRr -b<hlavička> -f<font> -F<hfont> -L<řádky> -p<výstupní_soubor> -T<n> --add-to-space <jednotky> --add-to-width <jednotky> --columns <n> --detect --first-page <n> --kern<soubor.afm> --last-page <n> --(heading|footing)-(left|center|right) <řetězec> --margin-(top|bottom|left|right) <palce> --no-eject-(file|formfeed) --spacing <n> [gs volby] [soubory]
gsbj [volby] [soubory]
gsdj [volby] [soubory]
gsdj500 [volby] [soubory]
gslj [volby] [soubory]

POPIS

Tento nástroj nabízí funkčnost obdobnou k Unixovému programu enscript(1). Vytiskne soubory prostého textu za použití jediného fontu. Momentálně je schopen zpracovat tabelátory a přechody na novou stránku (formfeeds), ale neovládá zpětné vymazání znaků (backspaces). Pokud se používá font s pevnou šířkou, provádí zalamování řádek. Provádí také kerning a úpravu šířky (width adjustment).

Přednastavená zařízení (-sDEVICE=) a rozlišení (-r) jsou:


gslp epson 180
gsbj bj10e 180
gsdj deskjet 300
gsdj500 djet500 300
gslj laserjet 300
Předvoleno je také, že se v hlavičce objeví aktuální datum zarovnané na střed.

VOLBY

-12BclqRr -b<hlavička> -f<font> -F<hfont> -L<řádky> -p<výstupní_soubor>
-T<n> nastavení šířky tabelátoru
-GghKkmow -# -C -d -J -n -P -S -s -t -v
přidá daný počet 1/72" jednotek k šířce každé mezery (může být i záporný)
přidá daný počet 1/72" jednotek k šířce každého znaku (může být i záporný)
tiskne v <n> sloupcích
pokud soubor začíná na "%!", zachází se s ním jako se souborem typu PostScript
začne tisknout na straně <n>
pro kerning se použije informací z daného souboru .AFM
tisk se ukončí za stranou <n>
--(heading|footing)-(left|center|right) <řetězec>
nastavení položek záhlaví/zápatí; nejprve použijte -B k smazání položek
nastaví odsazení od okrajů
konec souboru/FF začne pouze nový sloupec, nikoli nový list
použije se dvojité (n=2), trojité (n=3), atd. velikosti mezer

Řetězec %# v záhlaví nebo zápatí bude nahrazen číslem stránky.

DALŠÍ INFORMACE

gs(1)

VERZE

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 10.00.0.

AUTOR

Artifex Software, Inc. jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Tuto manuálovou stránku napsal George Ferguson.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Michal Ambrož <Michal.Ambroz@post.cz>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

21. září 2022 10.00.0