Scroll to navigation

MKTEMP(1) Användarkommandon MKTEMP(1)

NAMN

mktemp — skapa en temporärfil eller -katalog

SYNOPSIS

mktemp [FLAGGA]... [MALL]

BESKRIVNING

Skapa en temporärfil eller -katalog, säkert, och skriv dess namn. MALL måste innehålla åtminstone 3 ”X” i följd i sin sista komponent. Om MALL inte är angivet, används tmp.XXXXXXXXXX, och --tmpdir är implicit. Filer skapas u+rw, och kataloger u+rwx, minus begränsningar från umask.

Skapa en katalog, inte en fil.
Skapa ingenting, skriv bara ett namn (osäkert).
Utelämna meddelanden när det inte går att skapa filer/kataloger.
Lägg till SUFF till MALL; SUFF får inte innehålla ett snedstreck. Denna flagga är implicit om MALL inte slutar med X.
Tolka MALL relativt KAT; om KAT inte anges använd $TMPDIR om den är satt, annars /tmp. Med denna flagga får MALL inte vara ett absolut namn. Till skillnad mot -t får MALL innehålla snedstreck, men mktemp skapar endast den sista komponenten.
Tolka MALL som en ensam filnamnskomponent, relativt en katalog: $TMPDIR, om det är satt, annars katalogen som angetts via -p, annars /tmp [undanbedes].
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

UPPHOVSMAN

Skrivet av Jim Meyering och Eric Blake.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

mkstemp(3), mkdtemp(3), mktemp(3)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/mktemp>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) mktemp invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

september 2022 GNU coreutils 9.1