Scroll to navigation

GRUB-MKFONT(1) Användarkommandon GRUB-MKFONT(1)

NAMN

grub-mkfont — skapa GRUB-typsnittsfiler

SYNOPSIS

grub-mkfont [FLAGGA...] [FLAGGOR] TYPSNITTSFILER

BESKRIVNING

Konvertera vanliga typsnittsfilformat till PF2

tvinga autotips
konvertera till fett typsnitt
set typsnittsascent
Ange typsnittsunderhäng
välj typsnittsindex
ange namn för typsnittsfamilj
ignorera bitmaplinjer vid inläsning
inaktivera autotips
spara utmatning i FIL [krävs]
sätt omfång för typsnitt
ange typsnittstorlek
skriv ut informativa meddelanden.
-?, --help
visa denna hjälplista
ge ett kort användningsmeddelande
skriv ut programversion

Obligatoriska eller valfria argument till långa flaggor är också obligatoriska eller valfria för motsvarande korta flaggor.

RAPPORTERA FEL

Rapportera fel till <bug-grub@gnu.org>. Skicka synpunkter på översättningen till >tp-sv@listor.tp-sv.se<.

SE ÄVEN

grub-mkconfig(8)

Den fullständiga dokumentationen för grub-mkfont underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och grub-mkfont är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info grub-mkfont

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

oktober 2023 GRUB 2.06-13+deb12u1