Scroll to navigation

WDIFF(1) Polecenia użytkownika WDIFF(1)

NAZWA

wdiff - wyświetla różnice w wyrazach między plikami tekstowymi

SKŁADNIA

wdiff [OPCJA]... PLIK1 PLIK2
wdiff -d [OPCJA]... [PLIK]

OPIS

Program porównuje słowa w dwóch plikach i zwraca różnice.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

wyświetla notę o prawach autorskich i kończy pracę
-1, --no-deleted
nie wypisuje usuniętych słów
-2, --no-inserted
nie wypisuje dodanych słów
-3, --no-common
nie wypisuje wspólnych słów
automatycznie wywołuje program stronicujący
używa pojedynczego zunifikowanego diffa jako wejścia
wyświetla ten tekst i kończy pracę
ignoruje wielkość znaków przy porównywaniu
odmiana trybu wyświetlania do programu less
nie rozszerza pól przez znaki nowego wiersza
nadrukowuje znaki, jak dla drukarek
informuje o liczbie słów usuniętych, wstawionych itp.
używa "termcap", jak do terminali
wyświetla wersję programu i kończy pracę
łańcuch do oznaczenia początku usuniętego fragmentu
łańcuch do oznaczenia końca usuniętego fragmentu
łańcuch do oznaczenia początku dodanego fragmentu
łańcuch do oznaczenia końca dodanego fragmentu

ZGODNOŚĆ

Część opcji, który udostępniały pewne unikalne funkcje nie jest obecnie polecanych, lecz wciąż rozpoznaje się je dla zachowania zgodności wstecz.

Obecnie synonim do --terminal, który nigdy nie inicjuje terminala.

AUTOR

Napisane przez Francois Pinarda <pinard@iro.umontreal.ca>.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów proszę wysyłać (po angielsku) na adres <wdiff-bugs@gnu.org>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 1992, 1997, 1998, 1999, 2009, 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
Jest to wolne oprogramowanie; warunki rozpowszechniania znajdują się w źródle programu. NIE ma gwarancji, nawet PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ czy PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja wdiff jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli program info i wdiff jest poprawnie zainstalowany, to polecenie

info wdiff

powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

kwiecień 2014 wdiff 1.2.2