Scroll to navigation

REPQUOTA(8) System Manager's Manual REPQUOTA(8)

NAZWA

repquota - podsumowanie kwot dyskowych dla systemu plików

SKŁADNIA

/usr/sbin/repquota [ -vspiugP ] [ -c | -C ] [ -t | -n ] [ -F nazwa-formatu ] system-plików...

/usr/sbin/repquota [ -avtpsiugP ] [ -c | -C ] [ -t | -n ] [ -F nazwa-formatu ]

OPIS

repquota wypisuje podsumowanie użycia dysku i limity kwot dla podanych systemów plików. Dla każdego użytkownika wyświetlana jest liczba jego plików oraz przestrzeń dyskowa (w kilobajtach) razem z ograniczeniami kwot ustawionymi przez edquota(8) lub setquota(8). W drugiej kolumnie repquota wypisuje dwa znaki określające, które ograniczenia zostały przekroczone. Jeśli użytkownik przekroczył miękki limit przestrzeni dyskowej lub osiągnął ograniczenie twarde, a ograniczenie miękkie nie jest ustawione, to pierwszym znakiem jest "+". W przeciwnym wypadku wypisywany jest "-". Drugi znak w podobny sposób określa stan użycia i-węzłów.

repquota musi przetłumaczyć identyfikatory wszystkich użytkowników/grup/projektów na ich nazwy (chyba że użyto opcji -n), tak więc wypisanie wszystkich informacji może zająć trochę czasu. Aby przyspieszyć to tłumaczenie repquota próbuje określić (czytając plik /etc/nsswitch.conf), czy wpisy użytkowników/grup są przechowywane w standardowych plikach tekstowych, czy w bazie danych i albo tłumaczy pakiety 1024 nazw od razu, albo tłumaczy każdą nazwę z osobną. Można nadpisać tę autodetekcję za pomocą opcji -c i -C.

OPCJE

Pokazanie raportu kwoty ze wszystkich systemów plików wymienionych w /etc/mtab jako do odczytu i zapisu.
Pokazanie wszystkich kwot, nawet jeśli nie ma zużycia zasobów. Bardziej "gadatliwy" sposób wypisywania informacji z pliku kwot.
Buforuje wpisy do zaraportowania i tłumaczy identyfikatory użytkowników i grup na nazwy przez skanowanie wszystkich użytkowników (zachowanie domyślne). Jest to dobre (szybkie) zachowanie, kiedy używa się pliku /etc/passwd.
Tłumaczy poszczególne wpisy. Jest to szybsze, gdy użytkownicy są przechowywani w bazie danych.
Skracanie nazw użytkowników i grup dłuższych niż 9 znaków. Wynik jest bardziej czytelny niż normalny, gdy takie nazwy występują.
Niezamienianie identyfikatorów użytkowników i grup na nazwy. Może to znacznie przyspieszyć wypisywanie informacji.
Próbuje wypisać użyte miejsce, liczbę użytych i-węzłów i limity w czytelniejszych jednostkach niż domyślne. Jednostki można także narzucić opcjonalnym argumentem w postaci [ kgt ],[ kgt ] gdzie pierwszy znak określa jednostkę użytego miejsca, a drugi jednostkę i-węzłów.
Jeśli użytkownik jest w okresie ulgi (grace period), to wyświetla czas w sekundach od początku epoki, kiedy ten okres się zakończy (lub zakończył). Pole jest równe "0", jeśli nie ma okresu ulgi. Jest to użyteczne podczas przetwarzania wyjścia za pomocą jakiegoś skryptu.
Ignoruje punkty montowania ustanowione przez program automatycznego montowania (automounter).
Podawanie kwot według podanego formatu (tzn. nie jest wykonywana autodetekcja formatu). Dozwolone są następujące nazwy formatów: vfsold - oryginalny format kwot z 16-bitowymi identyfikatorami użytkowników i grup, vfsv0 - format kwoty z 32-bitowymi identyfikatorami użytkowników i grup, 64-bitową przestrzenią użycia i 32-bitowymi użyciem i-węzłów i ograniczeniami, vfsv1 - format kwoty z 64-bitowymi ograniczeniami kwot i użycia, xfs - kwoty na systemie plików XFS.
Pokazanie kwot grup.
Pokazanie kwot projektów.
Pokazanie kwot użytkowników. Jest to zachowanie domyślne.
Wypisuje podsumowanie kwot w podanym formacie. Dopuszczalne wartości formatu to: default Format domyślny, zoptymalizowany do wyświetlania w terminalu; csv Plik tekstowy z wartościami rozdzielonymi przecinkami (CSV); xml Wynik w formacie XML, użyteczne do przetwarzania za pomocą XSLT.

Tylko superużytkownik może przeglądać cudze kwoty.

PLIKI

pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 2 kwot, systemy plików inne niż XFS)
pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 1 kwot, systemy plików inne niż XFS)
/etc/mtab
domyślne systemy plików
/etc/passwd
domyślny zbiór użytkowników
/etc/group
domyślny zbiór grup

ZOBACZ TAKŻE

quota(1), quotactl(2), edquota(8), quotacheck(8), quotaon(8), quota_nld(8), setquota(8), warnquota(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

4th Berkeley Distribution