Scroll to navigation

issue(5) File Formats Manual issue(5)

NAZWA

issue - plik identyfikujący system, wyświetlany przed zalogowaniem

OPIS

/etc/issue jest plikiem tekstowym, zawierającym komunikat lub tekst identyfikacyjny systemu, który ma być wypisany przed tekstem zachęty do zalogowania. Jeżeli jest on obsługiwany przez getty(1), to może zawierać różne sekwencje typu @znak i \znak.

PLIKI

/etc/issue

ZOBACZ TAKŻE

motd(5), agetty(8), mingetty(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wiktor J. Łukasik <wiktorlu@technologist.com>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

30 października 2022 r. Linux man-pages 6.03