Scroll to navigation

CKSUM(1) Polecenia użytkownika CKSUM(1)

NAZWA

cksum - oblicza i weryfikuje sumy kontrolne

SKŁADNIA

cksum [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Wypisanie lub zweryfikowanie sum kontrolnych. Domyślnie używany jest 32-bitowy algorytm CRC.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

wybranie funkcji skrótu. Zob. SKRÓT poniżej.
sprawdzanie sum zapisanych w PLIKACH
długość skrótu w bitach; nie może przekroczyć maksimum dla algorytmu blake2, musi być wielokrotnością 8
wypisanie sumy kontrolnej w stylu BSD (domyślnie)
wypisanie sumy kontrolnej w sposób odwrotny, bez typu
zakończenie każdej linii na wyjściu znakiem NUL, a nie znakiem nowej linii i wyłączenie interpretacji znaków modyfikacji

Następujących pięć opcji jest przydatnych tylko przy sprawdzaniu sum kontrolnych:

nie zwraca błędu, ani nie informuje przy brakujących plikach
nie wyświetla OK po każdym pozytywnie zweryfikowanym pliku
nie wyświetla niczego, wynik można poznać za pomocą kodu wyjścia
wychodzi z niezerowym kodem zakończenia przy niepoprawnie sformatowanych wierszach sum kontrolnych
ostrzega o niepoprawnie sformatowanych wierszach sum kontrolnych
informacja o użytej implementacji
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

SKRÓT określa funkcję skrótu i domyślny format wyjściowy:

(równoważny sum -s)
(równoważny sum -r)
(równoważny cksum)
(równoważny md5sum)
(równoważny sha1sum)
(równoważny sha224sum)
(równoważny sha256sum)
(równoważny sha384sum)
(równoważny sha512sum)
(równoważny b2sum)
(dostępny tylko przez cksum)

Przy sprawdzaniu dane wejściowe powinny być danymi z wyjścia tego programu lub odpowiednika.

AUTOR

Napisane przez Padraig Brady i Q. Frank Xia.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/cksum>
lub lokalnie, za pomocą info 'coreutils) cksum invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2022 GNU coreutils 9.1