Scroll to navigation

raise(3) Library Functions Manual raise(3)

NAZWA

raise - wysłanie sygnału do procesu wywołującego

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <signal.h>
int raise(int sig);

OPIS

Funkcja raise() wysyła sygnał do procesu lub wątku ją wywołującego. W jednowątkowym programie jest to równoważne z


kill(getpid(), sig);

W programie wielowątkowym jej odpowiednikiem jest:


pthread_kill(pthread_self(), sig);

Jeśli sygnał spowoduje wywołanie procedury obsługi sygnału, to raise() zakończy się po zakończeniu tej procedury.

WARTOŚĆ ZWRACANA

raise() zwraca 0 w przypadku sukcesu lub wartość niezerową w przypadku błędu.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
raise() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

UWAGI

Since glibc 2.3.3, raise() is implemented by calling tgkill(2), if the kernel supports that system call. Older glibc versions implemented raise() using kill(2).

ZOBACZ TAKŻE

getpid(2), kill(2), sigaction(2), signal(2), pthread_kill(3), signal(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

29 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.03