Scroll to navigation

PINKY(1) Brukerkommandoer PINKY(1)

NAVN

pinky - lightweight finger

OVERSIKT

pinky [VALG]... [BRUKER]...

BESKRIVELSE

Gjør en langformatert utskrift av aktuelle BRUKERe.
Utelat brukerens hjemmemappe og innloggingsskall ved utskrift i langformat.
Utelat brukerens prosjektfil ved utskrift i langformat.
Utelat brukerens planfil ved utskrift i langformat.
Skriv ut i kort format (dette er standard).
Utelat kolonneoverskrifter ved utskrift i kort format.
Utelat fullt navn på brukeren ved utskrift i kort format.
Utelat fullt navn og vertsadresse på brukeren ved utskrift i kort format.
Utelat fullt navn, vertsadresse og inaktivitetstid ved utskrift i kort format.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Et lettdrevet «finger»-program. Gir informasjon om bruker(e). utmp-fila er /var/run/utmp.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Joseph Arceneaux, David MacKenzie og Kaveh Ghazi.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/pinky>
eller lokalt: info '(coreutils) pinky invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

September 2022 GNU coreutils 9.1