Scroll to navigation

PDF2DSC(1) Ghostscript Tools PDF2DSC(1)

JMÉNO

pdf2dsc - generuje PostScript seznam stránek dokumentu PDF

POUŽITÍ

pdf2dsc vstup.pdf [ výstup.dsc ]

POPIS

pdf2dsc používá gs(1) k přečtení souboru ve formátu Adobe Portable Document Format (PDF) "vstup.pdf" a vytvoření dokumentu ve formátu PostScript(tm) "výstup.dsc", který odpovídá požadavkům Adobe's Document Structuring Conventions (DSC).

Tento nový dokument jednoduše říká programu Ghostscript, aby četl soubor PDF a zobrazoval jej jednu stránku po druhé. Vygenerovaný dokument je pak možné prohlížet pomocí jakéhokoli prohlížeče PostScriptu založeného na programu Ghostscript, jako například ghostview(1) na Unixových platformách nebo GSview pro Windows, se kterým může uživatel procházet stránkami dokumentu PDF v libovolném pořadí.

Pokud nebyl na příkazovém řádku zadáno jméno výstupního souboru, bude jméno stejné jako jméno vstupního souboru (bez původní přípony) a jako přípona se použije ".dsc".

NÁSTRAHY

Dokument DSC používá postupy specifické pro Ghostscript. Navíc musí být při zpracovávání dokumentu DSC původní dokument PDF k dispozici.

Ke správné funkci budete potřebovat soubor "pdf2dsc.ps" (autorem je Russell Lang), který je dodáván s programem Ghostscript od verze 3.53.

DALŠÍ INFORMACE

gs(1), ghostview(1)

VERZE

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 10.00.0.

AUTOR

Yves Arrouye <yves.arrouye@usa.net> a Russell Lang gsview at ghostgum.com.au.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Michal Ambrož <Michal.Ambroz@post.cz>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

21. září 2022 10.00.0