Scroll to navigation

mailaddr(7) Miscellaneous Information Manual mailaddr(7)

JMÉNO

mailaddr - popis poštovní adresy

POPIS

Tato manuálová stránka obsahuje úvodní informaci o SMTP poštovních adresách tak, jak se používají na Internetu. Tyto adresy jsou v obecném formátu


uživatel@doména

kde doména je hierarchicky uspořádaný seznam subdomén oddělený tečkami. Například toto jsou povolené zápisy téže adresy:


john.doe@monet.example.com
John Doe <john.doe@monet.example.com>
john.doe@monet.example.com (John Doe)

Doménová část ("monet.example.com") znamená doménu, která přijímá poštu. Může označovat jméno počítače na Internetu (a v minulosti to tak obvykle bylo), ale nemusí. V doménové části se nerozlišují velká a malá písmena.

Lokální část adresy ("john.doe") je obvykle uživatelské jméno, nicméně jeho význam je určen lokálním programovým vybavením. Obvykle se zde také nerozlišují malá a velká písmena. Jestliže lokální část vypadá jako smetí, je to obvykle proto, že je tato pošta doručována přes bránu mezi Internetem a lokální poštou; zde je několik příkladů:


"surname/admd=telemail/c=us/o=hp/prmd=hp"@some.where
USER%SOMETHING@some.where
machine!machine!name@some.where
I2461572@some.where

(V pořadí: brána X.400, brána do poštovního systému, který nepodporuje korektně Internet, UUCP brána, poslední je poněkud nudná volba uživatelských jmen.)

Skutečné jméno ("John Doe") lze psát před <> nebo nakonec uvnitř (). (Přesně řečeno, tyto dvě možnosti nejsou plně rovnocenné, nicméně rozdíl je mimo rozsah této stránky.) Jméno musí být uzavřeno do uvozovek "" jestliže obsahuje některé znaky, například tečku ".":


"John Q. Doe" <john.doe@monet.example.com>

Zkratky

Some mail systems let users abbreviate the domain name. For instance, users at example.com may get away with "john.doe@monet" to send mail to John Doe. This behavior is deprecated. Sometimes it works, but you should not depend on it.

Směrovací adresy

Kdysi bylo občas nutno směrovat poštu přes několik počítačů až na cílovou adresu. Adresy, které obsahují tato směrování nazýváme směrovacími adresami. Používají následující syntaxi:


<@počítača,@počítačb:uživatel@počítačc>

Takto napsaná adresa určuje, že zpráva má být zaslána na počítača, odtud na počítačb a nakonec na počítačc. Mnohéé poštovní programy směrovací adresy ignorují a zašlou zprávu přímo na počítačc.

Směrovací adresy jsou nyní velmi nezvyklé. Občas se najdou ve starých poštovních archivech. Obecně lze pro určení skutečné adresy ignorovat vše kromě "uživatel@počítačc".

Postmaster

Každý poštovní uzel musí mít uživatele (nebo poštovní přezdívku) pojmenovaného "postmaster", kterému lze posílat zprávy o problémech s jeho uzlem. Jméno "postmaster" nerozlišuje velká a malá písmena.

SOUBORY

/etc/aliases
~/.forward

DALŠÍ INFORMACE

mail(1), aliases(5), forward(5), sendmail(8)

IETF RFC 5322

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Luděk Brukner <Ludek.Brukner@barco.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

5. února 2023 4.2 Berkeley Distribution